Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/153. 1 fol.
Cím nélkül; jegyzettömblapon javítások nélküli sorok; szövegének eltérése a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 11–12. sor, „egymás szája és bele / vagyunk mindaketten.” helyett még „Ha győzöm is, mindig ő / épül tovább bennem”; utolsó versszak még:
„Ha győzök is, elemészt,
amit megemésztek:
saját rabom vagyok én,
halhatatlan élet.”
Szövege eltér Az Estben közölttől is.


2. Az Est, 1937. dec. 5. (277. sz.) 6. p.
Én címmel; szövegének eltérése a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 15–16. sor, „örök halál vagyok én, / mégis örök élet.” helyett még „én vagyok az elmúlás, / én az örök élet.


3. Az Est-közlés újságkivágata autográf javításokkal.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/244. 1 fol.
Külön lapra ragasztva; az oldal felső részén a megjelenés datálása Szabó Lőrincnétől; lapszélen áthúzott címvariáns: „Szűrő”; kézírással az új cím: „Örök élet”; cím alatt a szerzőségi közlés törölve; javítások: 15–16. sor, „én vagyok az elmúlás / én az örök élet” helyett „örök múlás vagyok én, / mégis örök élet.” Szövege az utolsó két sorral eltér a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől. Az újságkivágaton végzett autográf javítások feltehetően a kötet nyomdai kéziratához készültek.


4. A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/197. 77. fol.
Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.

5. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 90. p.

6. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 510. p.


7. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922-1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. kiadása, Budapest, 1943, 510. p.