Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/101. 7 fol.
Jegyzettömblapon tollal írt, ceruzával sűrűn javított sorok; a lap tetején címvariációk: „Húsvéti bárány”, „Kurban Bajrám”, „Kücsük Bajrám” – ezekről ld. a vershez kapcsolódó Vers és valóság-kommentár 1. jegyzetét –; szélen a vers hírlapi közlésének datálása Szabó Lőrincnétől; 4. f. r.-n a 11., 13–15. versszak egy vonallal áthúzott variánsa:
„szinte robbant, úgy feszítette
egy sohse érzett szomjuság,
és összeomlott, s így csatázott
öt vagy tíz hosszú percen át.

Aztán elcsöndesült a test
és megnyíltak nyílásai
néha-néha még ujrakezdte
és fojtott robbanásai

átkozódtak és könyörögtek
de nem könyörült senkise
a világ már nem kapcsolódott
elromlott érzékeibe,

szive, tüdeje elfeledte
a végső korty vért, levegőt:
belefulladt a mindenségbe
és elnyúlt a lábam előtt.”;
4. f. v.-n gyorsírásos sorok Szabó Lőrinctől és Szabó Lőrincné megjegyzése; szövegének eltérései a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 7. sorban: „habzott” helyett még „ömlött”; 30. sorban: „apadt” helyett még „elapadt”; 40. sorban: „szétrobbant” helyett még „felpuffadt”; 48. sor, „a múló élet ereje” helyett még „az állat hűlő ereje”; 55. sorban: „ég s föld” helyett még „az élet”; 56. sorban: „elromlott” helyett még „a halott”; a 18 versszak, 69–72. sor a kéziraton áthúzva; 71–72. sor a 5. f. r. szélén ceruzával; 74–76. sorban még kiemelt szövegrészek: „ember vigyázz!”, „én is így fúlok meg”, „minden halál megfulladás”; 78. sorban: „ordítani” helyett még „üvölteni”; 79. sor, „és csak még jobban elrémültem” helyett még „de legjobban az rémített el”.


2. Gépirat autográf javításokkal.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/161. 4 fol.
1. f. r.-n a címadás – „Bajrám ünnepén” – kézírással; az oldal sarkában szerkesztési utasítás; cím alatt a szerzőségi közlés aláhúzva. Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Pesti Napló, 1937. febr. 28. (48. sz.) 13. p.
Szövege ékezethasználati különbségeken túl megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Újságkivágat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/60. 1 fol.
A Pesti Napló-megjelenés kivágata külön lapra ragasztva, jobb felső sarokban piros postai irónnal számozás: 10. Feltehetően a kötet nyomdai kéziratának része lehetett.


5. Szabadság (Cleveland), 1937. márc. 25., 5. p.
A Pesti Napló-megjelenés utánközlése.


6. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 52–55. p.

7. Az 1940-es Válogatott verseinek nyomdai kézirata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/1. 61–63. fol.
A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonatának megfelelő oldalai, az Ms 4650/197. jelzetű tételből Szabó Lőrinc által kiemelve; az oldalakon a szedés korrekciói; felső sarkokban ceruzás oldalszámozás.


8. Az 1940-es Válogatott verseinek korrektúrája.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/3. 74. fol. v.–76. fol. r.


9. Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. kiadása, Budapest, 1940, 148–151. p.

10. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 486–488. p.


11. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 486–488. p.

12. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 279–282. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.