Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Rádiózene a szobában – Eredetileg az volt a címe, hogy Mozart. 1 Új lakásunkban írtam, 2 a rádiónk is új volt; zenét 21 éves koromtól kezdve sokat hallgattam, kedvenceim tudvalevőleg Wagner, Beethoven, Berlioz és Mozart voltak. Ez a vers csak a bűbájos és harmonikus Mozartról tud. Lehet, hogy nyomtatásban ilyen című is megjelent, hogy Rádiózene a szobában. Sajnálom, hogy Wagnerról, őhozzá és az én szeretetemhez méltó költeményt nem írtam. Meg kell azonban jegyeznem, hogy még A sátán műremekeinek formai részében is láthatatlanul ott érzem a Nibelung-gyűrű énekbeszédének az ütemeit. Mindenesetre Wagner-téma A zene kardot ránt A sátánból és sok szerelemmel kevert érzéki és érzelmi elemzés a Tücsökből. Majd a helyükön megemlítem őket.