Dokumentumok


1. 1. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4655/156. 2 fol.
Zene címmel. Szövege ékezethasználati különbségeken túl megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


2. 2. Az Est, 1937. február 14.
Zene címmel. Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Újságkivágat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/218. 1 fol.
A Pesti Napló-megjelenés kivágata külön lapra ragasztva, jobb felső sarokban piros postai irónnal számozás: 1. Feltehetően a kötet nyomdai kéziratának része lehetett.


4. A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/197. 4–5. fol.
Zene címmel. Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


5. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 7–8. p.
Zene címmel. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


6. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 457–458. p.
Rádiózene a szobában címmel.


7. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 457–458. p.
Rádiózene a szobában címmel.


8. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 271–272. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.