Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/43. 2 fol.
A szép test nyugtalanít címmel, blokkpapíron, ceruzával; a f. 2r.-n az utolsó sor alatt aláírás, f. 2v.-n Gáborjáni Klára megjegyzése. Az eltérő címen és ékezethasználati különbségeken kívül szövege megegyezik az 1926-os Pandora-kiadásban közölttel.


2. Magyarország, 1926. szept. 5. (201. sz.) 14. p.
Ma még csak zavaromat tudom elmondani címmel. Szövege megegyezik az 1926-os Pandora-kiadásban közölttel.


3. Az 1926-os Pandora-kiadás nyomdai kézirata, 38. fol.
Magántulajdon.
Ma még csak zavaromat tudom elmondani címmel. A lapon a Magyarország-közlés kivágata felragasztva, szerzőmegjelölés áthúzva.


4. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 79–80. p.
Ma még csak zavaromat tudom elmondani címmel. Szövege megegyezik a Magyarország 1926. szept. 5-i számában közölttel.


5. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 79–80. p. Szerzői példány.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/17.
Az 5. oldal bal felső sarkában autográf megjegyzés: „Átírva – külön papíron”; áthúzott korábbi cím felett az új: Zavar; a lap tetején ceruzás számozás: 31. Az oldalakon csak egyetlen javítás: 9. sorban: „az eljövendő” áthúzva, felette: „a születő”.


6. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/17. 55–56. fol.
Zavar címmel. Az 1926-os Pandora-kiadás szerzői példányának lapjai közé illesztve, a 79. oldal előtt. A bal felső sarokban autográf megjegyzés: „Átírás – Sátán, 79, – „Ma még csak zavaromat”. A vers az 1926-os Pandora-kiadásban közölt változathoz képest lényegesen átdolgozva. Eltérések az Összes versei 1943-as kiadásában megjelent definitív szövegtől e közlés szerinti 6. sorban: „akadozva te is” helyett a kéziratban: „te is akadozol, és”, 8. sor végén a kéziratban: „remény”, 9. sor a kéziratban: „folyton csak születő, készülő”, 11. sorban: „ismeretlen” helyett a kéziratban: érthetetlen, 21. sor a kéziratban: „Gondolatban már hozzád búvok,”, 22. sorban: „úgy” helyett még „okosan”, 25. sorban „túlszép” helyett még „még csak”, 26. sorban: „remény” helyett még „öröm”, 28. sorban: „tudom” helyett még „tudnám”, 30. sorban: „ismeretlenűl” helyett még „érthetetlenűl”. A f. 56v.-n autográf tintaírással a vers végleges címe: Zavar.


7. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 226–227. p.
Zavar címmel.


8. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Uj Idők Irodalmi Intézet RT. (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest, 1943, 226–227. p.
Zavar címmel.