Dokumentumok

Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 41–45. p. Szerzői példány.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/17.
Az 41. oldal bal felső sarkában autográf megjegyzés: „Átírva, legépelni így!”; a cím felett ceruzás számozás: 17, alatta kézírással az új cím: Beszéd a szomorú őrülthöz, kivehető, korábban ceruzával írott címvariáns: A Pénzhez. A 41–45. oldalon, a nyomtatott szövegen javítások kézírással és áthúzások; a 42. oldalon a 3. strófa második sora mellett, baloldalon 3 tintaírásos kihúzott gyorsírásos jel, olvasható: „ki tolta égbe”; a 44. oldalon a „Téged sajnállak…” kezdetű sor mellett, jobboldalon 3 tintaírásos kihúzott gyorsírásos jel: „mindenki vagy senki” (Lipa Timea olvasata szerint). A vers az 1926-os Pandora-kiadásban közölt változathoz képest lényegesen átdolgozva. Eltérések az Összes versei 1943-as kiadásában megjelent definitív szövegtől, hogy a 3., 4. és 5. versszak egyet alkot, a korábban 5 versszakból álló vers 3-ra tagolva a végleges változatban; további ékezetbeli különbségen túli eltérések: az 1943-as közlés szerinti 30. sorban: „életről” helyett még „örömről”, 36. sorban: „ellenek” helyett még „ellenfeleinkkel”, 37. sorban: „ellen” még áthúzva, 56. sorban: „hisz már” helyett még „és” 109. sorban „a gyűlölet” helyett még „embergyűlölet”. A 47–55. sor a 42. oldal margóján, utólagos betoldásként. Az átdolgozás során a vers sorainak száma 114-ről 119-re növekedett.