Dokumentumok


1. Kézirattöredék.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/31. 1 fol.
A költemény első változatának 7. lapja. Blokklapon ceruzával, aláírva. Szövege megegyezik a vers az 1926-os Pandora-kiadásban közölt variánsának utolsó 14 sorával.


2. Az Est, 1926. júl. 25. (166. sz.) 9. p.
Téged sajnállak, nem az embert címmel. Szövege megegyezik az 1926-os Pandora-kiadásban közölttel.


3. Az 1926-os Pandora-kiadás nyomdai kézirata, 20. fol.
Magántulajdon.
Téged sajnállak, nem az embert címmel. A lapon Az Est-közlés kivágata felragasztva, szerzőmegjelölés áthúzva.


4. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 41–45. p.
Téged sajnállak, nem az embert címmel. Szövege megegyezik Az Est, 1926. júl. 25-i számában közölttel.


5. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 41–45. p. Szerzői példány.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/17.
Az 41. oldal bal felső sarkában autográf megjegyzés: „Átírva, legépelni így!”; a cím felett ceruzás számozás: 17, alatta kézírással az új cím: Beszéd a szomorú őrülthöz, kivehető, korábban ceruzával írott címvariáns: A Pénzhez. A 41–45. oldalon, a nyomtatott szövegen javítások kézírással és áthúzások; a 42. oldalon a 3. strófa második sora mellett, baloldalon 3 tintaírásos kihúzott gyorsírásos jel, olvasható: „ki tolta égbe”; a 44. oldalon a „Téged sajnállak…” kezdetű sor mellett, jobboldalon 3 tintaírásos kihúzott gyorsírásos jel: „mindenki vagy senki” (Lipa Timea olvasata szerint). A vers az 1926-os Pandora-kiadásban közölt változathoz képest lényegesen átdolgozva. Eltérések az Összes versei 1943-as kiadásában megjelent definitív szövegtől, hogy a 3., 4. és 5. versszak egyet alkot, a korábban 5 versszakból álló vers 3-ra tagolva a végleges változatban; további ékezetbeli különbségen túli eltérések: az 1943-as közlés szerinti 30. sorban: „életről” helyett még „örömről”, 36. sorban: „ellenek” helyett még „ellenfeleinkkel”, 37. sorban: „ellen” még áthúzva, 56. sorban: „hisz már” helyett még „és” 109. sorban „a gyűlölet” helyett még „embergyűlölet”. A 47–55. sor a 42. oldal margóján, utólagos betoldásként. Az átdolgozás során a vers sorainak száma 114-ről 119-re növekedett.


6. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Uj Idők Irodalmi Intézet RT. (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest, 1943, 202–205. p.
Beszéd a szomorú őrülthöz címmel.