Magyarázat


hol a végső / menedék, hol az isten / kegyelme, ha nem / az egyedül-irgalmas halálban? – Az önfeladás, az életből való menekülés e megfogalmazása különös egyezéseket mutat Ferenczi Sándornak nem sokkal a vers keletkezése előtt írt cikkének gondolataival: ,,A mai kor zavaros, nyugtalan, izgalomtól fűtött napjaiban szokatlanul és rendkívüli mértékben gyakorolt csábító hatást a megsemmisülés gondolata, a teljes nyugalom elképzelése.” Végül is nincs a versben olyan konkrét, közvetlen ok, ami által a halálvágyat valaminek a következményeként értékelhetnénk, vagyis az egyént meghatározó totális lelkiállapotról van szó. A versben elmondottak mintegy előkészítik a megsemmisülés vágyának kimondását, egy áttételes kapcsolódásra utalva. Ferenczi is cikkében azt hangsúlyozta: „...az öngyilkosság tette tulajdonképpen nem adott események következménye, hanem lappangó lelki depressziók balált kereső kirobbanása.” Ld. Napjaink, járványok: Az öngyilkosság, Magyarország, 1926. febr. 18.