Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Ki nem állhatom ezt a verset. Valami jelentéktelen viszony fűződhet hozzá, melyre már nem emlékszem. Különlegesen könnyelműen írtam. (Erdélyi József 1 hatását is érzem benne.)

Jegyzetek

1 Erdélyi József (1896–1978) költő, Baumgarten-díjas (1929, 1931, 1933). Első versei – melyek a Petőfi-hagyomány szellemében a népdalok egyszerűségét idézték – a Nyugatban jelentek meg 1921-ben, majd költészete rendkívül népszerűvé vált.