XXIX. Rutilius levele
Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Rutilius Namatianus az összeomló Róma egyik kései, művelt és pogány költője volt, útleírása részleteit latinul olvastam és nagyon szerettem. 1 A költő az imádott Rómából tartott hazafelé Galliába, tengeren. A cézár: nem Julius Caesar, hanem az akkor épp aktuális császár. A Stilicon nevet (nem tudom, történelmileg nem hamisan-e), Claudianusból vettem. 2 Az egészben a beléje rejtett tiltakozás volt fontos a fehérterror ellen, melyről annyit hallottam a Centrál kávéházban a barátaimtól. „Nunc ad bella trahor” Tibullus-idézet 3 – féltem, hogy újra besoroznak. A „diadalmas kereszt”: ellenkezés az úgynevezett keresztény kurzussal. A „zsidó isten”: Rutilius idejében már államvallás volt a kereszténység, és a művelt rómaiak, akik még akadtak, miként Rutilius is, nagyon megvetették a keresztény remeték műveletlen és önsanyargató, piszkos életét, és a keresztényeket egy kalap alá fogták a zsidókkal. A „zsidó isten zörgő katonái” természetesen a Horthy-féle nemzeti hadsereget rejti.

1 Rutilius Namatianus római költőnek (Kr. u. 4–5. század), részletek maradtak csak fönn disztichonokban írt költeményéből, melyet 416 vagy 417 őszén tett utazásáról írt (Rómából igyekezett a gótok által elpusztított gall területekre). Itinerarium vagy De reditu suo (magyarul Fábián G. 1874-es fordításában: Rutilius Namatianus útleírása).

2 „A Stilicon nevet […] Claudianusból vettem”: Kr. u. 4. századi latin költő, De bello Gothico (A gót háborúról) című költeményében szerepel Stilicho, a vandál családból származó politikus és hadvezér. A versben Szabó Lőrinc a galliai származású politikus és költő 416-ban a gótok betörése elől szülőföldjére tett utazására utal. Stilico Honorius császár gyámja és hadvezére, aki később a császár 408. aug. 23-án megölet. A versben történelmi pontatlanság van, ugyanis Rutilius Namatianus galliai utazásakor Stilico már halott volt. A keresztény kurzus idején éles szembenállás jele volt a keresztényellenes, a klasszikus líra mintáit követő költő, a római pogány konzervativizmus képviselője alakját megidézni.

3 „Most háborúba visznek.” Albius Tibullus Kr. e. 1. századi római elégiaköltő versét (melyből az idézet való) Detestatio belli címmel később Radnóti fordította magyarra; az idézett rész az ő fordításában: „Most csata dúl, visznek”.