XXIX. Rutilius levele
Dokumentumok

1. Kézirat.
MTAKK Ms 2270/5. 1 fol.
Az 1922-es Kner kiadás megjelenése előtti kézirat, az ott közölt szöveghez képest is variáns és töredék. A kéziratlap hátoldalán ismeretlen kézírásos megjegyzés.


2. Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XLIX. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1145. p.

3. Az 1922-es Kner kiadás nyomdai kézirata.
Magántulajdon. A Nyugat-közlés felragasztott kivágata felett a számozás – XXVI. – eltérő a Kner kiadásétól.


4. Az 1922-es Kner kiadás kefelevonata.
Magántulajdon. Az oldalon javítva a számozás.


5. Föld, erdő, isten: Szabó Lőrinc versei, Kner Izidor, Gyoma, 1922, 39–40. p.

6. Föld, erdő, isten: Szabó Lőrinc versei, Kner Izidor, Gyoma, 1922, 39–40. p. Szerzői példány.
Magántulajdon. Az oldalon Szabó Lőrinc kézírásos címadása és javításai. Az átírt változat némileg eltérő az 1943-as Összes versei közt közölttől: ott a 11. sor: „nem sárkányfogak, de a butaság”; 19. sorban „atyáink” helyett már „apáink” olvasható.


7. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTAK Ms 4653/4.


8. Szabó Lőrinc Összes versei, Uj Idők Irodalmi Intézet R.T. (Singer és Wolfner), Budapest, 1944, 26–27. p.

9. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető, Budapest, 1956, 57–59. p.