Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Kairótól vagy 30-35 km-re délre, bérelt autón kirándultam annak az újságírónak kíséretében, akivel Velencében már lefényképeztettük magunkat. 1 Az ismert kisváros nevét már nem tudom, és fő attrakciójáról, vagyis az ott lábatörten heverő II. Ramszesz-szoborról a minap olvastam, hogy beszállították a kairói múzeumba, és ott fölállították. Az óriási szobor akkor még a földön feküdt, térd táján kettétörve, én felmásztam rá, uzsonnáztam rajta, le is fotografáltak és a kép nemrég még megvolt. 2 Később valami Nílus-hídon vagy kompon (nem a kairóin) átkeltünk a túlsó partra, és ott megnéztük az úgynevezett lépcsős piramisokat (a Saccara sivatagban, vagy ilyen nevű faluban). Erről is van fénykép, egy kis szfinxet simogatok rajta. Itt csak szódavizet lehetett kapni a „korcsmában”, a korcsma deszkateraszán. Megnéztem az Ápisz-bikák föld alatti istállószentélyeit, és a nevezetes Ti főpapféle szintén föld alatti sírpalotát, a főpap feleségének nyugvóhelyét, a rengeteg ékírásos és egykori féldomborművel. A Pesti Napló-ban három cikket írtam az utazásomról, lehet azonban, hogy Az Est-ben és a Magyarország-ban is. 3 A vers végén a „Gyerekek gyerekeskedése” utalás a régi latin hexameterre: „Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant”. 4 

Jegyzetek

1 Káldor György (1900–1958) újságíró, a Pester Lloyd szerkesztőségének munkatársa. Ld. a Sivatagban c. vers (Különbéke) dokumentációját.

2

3 Júliusi tavaszban Egyiptom felé, Magyarország, 1931. júl. 10., Kolosszusok és piramisok, Magyarország, 1931. júl. 16., Hatezer év múzeumában, Pesti Napló, 1931. júl. 19., A mamelukok végnapjai, Pesti Hirlap Képes Vasárnapja 1931. szept. 20., Egy marék Libia, Új Idők, 1942. júl. 25. (Kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp., 2003, 317–331.)

4 Latin közmondás. A gyerekek csak gyerekek, gyerekes dolgokat űznek.