Dokumentumok


1. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4655/8. 2 fol.
Másodpéldány, a gépírás hiányosságainak javításai az oldalakon; 18. sorban kézírással utólag írva: „diorit”. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


2. Új idők, 1939. 37. sz. (szept. 10.) 369. p.
A vers az általunk is közölt fényképpel együtt jelent meg a következő képaláírással: „II. Ramszesz ledőlt szoborkolosszusa Szakkhara mellett, egy kis oázisban. A kolosszuson fehér kalapban, kezében könyvvel: a költő”. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Az 1940-es Válogatott verseinek korrektúrája.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/3. 90–91. fol. r.
Az egyes oldalakon a szedés hibáinak korrekciója; 39. sorban: „nagy” helyett „dőlt”. Szövege a fenti javítással tér el az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.


4. Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. kiadása, Budapest, 1940, 179–181. p.
Szövege egy helyen tér el az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől, ld. 3. dokumentumot.


5. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 638–640. p.

6. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 353–355. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.