Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1928. febr. 5. (29. sz.) 64. p.
Apámnál címmel. Szövege lényegesen eltér az Összes versei 1943-as kiadás definitív közlésétől; az átdolgozás során a 108 soros szöveg 111 sorossá bővült; a definitív közlés szerint 1–16. sornyi rész itt még 13 sor:
„Templom volt? Kincstár? Nem tudom, Apám
várt a mennyben. – Álmodtam. – Szomorú
nagyúr volt s én az eltévedt fiú.
Talán Isten volt – álmodtam csupán –
s álmomban mentem hozzá. Átszaladtam
ezer aranyszobán és így akartam
beszélni hozzá:
– Nézz rám! Nézd, apám,
én összetörtem. Életem csupán
sivatag már, üres és szomorú.
Tán mégsem vagyok tékozló fiú,
és moslékot kell ennem, a napok
hulladéka, mit életként kapok”;
az ékezethasználati és központozásbeli különbségeken túl a további eltérések a végleges szövegtől a definitív közlés szerinti 22. sorban: „rémálom ez a bitang sors” helyett még „álmodom ezt a rossz életet” (19. sor); 25. sorban: „inai” helyett „inaim” (22. sor.); 27. sor, „nézz robotomra: csupa sietés” helyett „nézz életemre: csupa sietés” (24. sor); 36. sorban: „a kárhozatba visz” helyett „halálba vezet” (33. sor); 37. sorban: „nincs hitem” helyett „nincs pénzem” (34. sor); 38. sorban: „kétségbeesett roncs vagyok” helyett „kétségbeesésem maradt” (35. sor); a definitív közlés szerint 47–53. sor (itt csak 6, 44–49. sor) teljesen átírva:
„néma imákat dadogott fejem.
S elértem hozzá – álom volt csupán –
és sírtam és nem nyilt többé szóra szám,
és álltam ott előtte – sohasem
tudtam eddig, hogy apám s Istenem –
és álltam és az Isten szólt:”;
58. sorban: „álom volt” helyett „álmodtam” (54. sor); 60. sorban: „s szava vád” helyett „S szava már vád” (56. sor); 64. sor, „Ezt mondta. Én sirva álltam előtte” helyett „Igy szólt. Húnyt szemmel álltam én előtte” (60. sor); 67. sorban: „és egyszerre csak megingott” helyett „s egyszerre némán megcsuklott” (63. sor); 71. sorban: „ami üldözött”; „mely életem volt” (67. sor); 72. sorban: „el akartam zokogni, ott,” helyett „megpróbáltam elmondani” (68. sor); 75. sorban: „De ajkam” helyett „S ajkam”, „szóra” helyett „már-már” (71. sor); 77. sorban: „felálltam” helyett „álltam föl” (73. sor); 80. sorban: „álom csupán” helyett „álom volt csupán”(76. sor); 84. sorban: „álmaim” helyett „vágyaim” (80. sor); 86. sorban: „pokoli” helyett „szétrongyolt” (82. sor); 90. sorban: „s nem látja! jaj, nem lát” helyett „és nem látja, nem lát” (86. sor); 93. sorban: „akit oly forrón kértem” helyett „akihez imádkoztam” (89. sor); a Pesti Napló-közlés szerinti 99. sor, „és nem látta soha az életem” törölve; 103. sorban: „s nem tudhatta, ki vagyok s” helyett „s mondani kellett volna,” (100. sor); 105. sorban: „elfordultam” helyett „fordultam el” (102. sor); 106. sorban: „s ott hagytam a trónusán” helyett „szöktem meg trónusától” (103. sor); 107. sorban: „némán” helyett „lassan” (104. sor); 106. sorban felkiáltójel helyett kérdőjel a sor végén (106. sor); 111. sorban: „társatalanúl” helyett még „dideregve”.


2. A Pesti Napló-közlés kivágata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/23. 1 fol.
Apámnál címmel; lap tetején a közlés autográf datálása és egy név: „Szegi P” [Szegi Pál (1902–1958) kritikus, költő, Szabó Lőrinc közeli barátja]; a margón Szabó Lőrincné megjegyzése; a szövegben több helyütt autográf javítások: a Pesti Napló-közlés szerinti 46. sorban kötőszó, „többé” törölve; beszúrt névelő; 60. sorban szórrendi változtatás; 63. sorban: „s egyszerre némán megcsuklott” helyett „és egyszerre összecsuklott”; 64. sorban: „s földre” helyett „én térdre”; 65. sorban: „mondani akartam” helyett „forgattam magamban”; 67. sorban: „mely életem volt” helyett „ami üldözött”; 68. sorban: „megpróbáltam elmondani” helyett „el akartam zokogni”; 69. sorban: „mert” helyett „oh” (az utóbbi háromt javítás megjelenik a végleges változatban); 87. sorban: „miért” helyett „mért”; 100. sor törölve (a végleges változatban átírva, s az előző 99. sor elhagyva). Szövege ebben a formában is lényegesen eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.


3. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/55. 2 fol.
Apámnál címmel; Szabó Lőrinc írógépével; 1. f. r. cím felett datálás: „1928. II. 5. vasárnap (Pesti Napló?); Szabó Lőrincné megjegyzései „kötetben megjelent”, ill. „Sz. Zoltánnak küldtem egy pld.-t”; gépírás hibáinak javítása Szabó Lőrincné kezétől.


4. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 624–627. p.
A tékozló fiú csalódása címmel.