Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Itt is az „igazak átkát” hárítgatom magamról, a testi szerelmet híva segítségül. Nem úgy értem ezt, mintha például az 1924 körül elkezdődött Erzsike-kapcsolat mellett az ilyesmit (az idegen nőket) elkerültem volna; nem, hanem arra utaltam a verssel, hogy mikor Erzsike elhagyott, azaz önvádjai miatt nem választott férjéül, mikor ezt megtehette volna, sőt velem még a baráti érintkezést is megtagadta (mintegy háromnegyed évig), akkor én dühömben és kétségbeesésemben egy darabig úgy kezdtem élni, mint nyolc-tíz évvel korábban.