Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Azt kezdem hinni, hogy ez szintén korai vers. Az Üllői út 31.-ből, ahol Kisklára született, 1 Julcsa nénitől végre elköltözhettünk. Az Üllői úti külső klinika táján, a Gólya utcában második emeletet húztak egy régi házra, ott vettünk ki egy háromszobás lakást. Azt hiszem, 1927-ben. A lakás építéséről és belső kiképzéséről, meg az új főbérlői örömről már szólt egy versem, az Új lakásban. 2 Ez a mostani amannak kortársa, de csak 15 évvel később jutottam hozzá, hogy Az Est-lapokban annak idején megjelent szöveget átjavítsam. Az erkély tehát a Gólya utcai. Hogy milyen betegségre célzok a versben, azt már nem tudom. Mindenesetre valami „immateriális” sóvárgás a vége, alighanem szerelmi ügyeim miatt. 3 

Jegyzetek

1 Napsütés az erkélyen címmel megjelent a Pesti Napló 1927. nov. 6-i számában.

2 Te meg a világ kötetben jelent meg. Ld. a Dokumentumoknál az Új lakásban c. versnél a Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről elnevezésű menüpontot.

3 Ez a vers is szerepel azon a listán, melyen a Vékesné Korzáti Erzsébet ihlette költeményeket vette számba. (MTA KIK Kézirattár, Ms 4674/12; 80.) A verscím után a következő zárójelbe tett megjegyzés: „A betegség s a mocsár-önvád – az őkörüle támadt küzdelmekre céloz.” A listával kapcsolatban ld. a Dokumentumoknál a Te meg a világnak A kötetről elnevezésű menüpontját.