Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Pillanatnyilag nem jut eszembe, hol volt az „aranyhegy”, ez a nagy, sárga szalmakazal. De az bizonyos, hogy Bayékkal rándultunk ki valahova vidékre. Mint városból szabadult embereket, valahogy teljesen megbolondított a vidéki élmény. Hogy a másik doktor ki volt, nem tudom, az egyik dr. Bay Zoltán. Nyilván a társaság másik része is autóval jött. A Magdi ki lehetett? 1 Bayék lánya? Ila = Bayné. 2 (Tréfás emlékem, hogy Ila egyszer csókot ígért, ha verset írok róla. „Ki fogom írni a nevedet” feleltem én. A bolondos jelenet ábrázolása során erre alkalom nyílt. És a szép, kedves Ila, aki később igen sanyarú helyzetbe jutott, csakugyan megcsókolt érte.)  

Jegyzetek

1 Leányuk Márta.

2 Lázár Ilona. Ld. az Utazó szemek c. költeményt, annak kommentárját és jegyzetét.