Dokumentumok


1. Magyarország-közlés korrektúraíve.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/311. 1 fol.
Nincsenek rajta javítások, a cím mellett Szabó Lőrincné megjegyzése. Szövegének eltérése az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 35. sorban: „a lány- és asszonycsapat” helyett még „kis Klára, Magdi és Ila”; 41. sorban: „zavarunkban olyat” helyett „egyszerre akkorát”; 42. sorban: „amilyet tán még” helyett „mint tíz-húsz éve”.


2. Magyarország, 1939. dec. 23. (292. sz., Esti lap) 7. p.
Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől, ld. az 1. dokumentumot.


3. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 578–580. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 578–580. p.