Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Szabó Lőrinc rádióelőadása 1943. július 24-én 1

Az esőt különben máskor is szerettem. Eső utáni hangulatot fest a következő darabom is. Nyár volt, 1939, Budagyöngyénél mentem hazafelé, a Volkmann utcán, a vizes foltokat kerülgetve az egyenlőtlen aszfalton, amikor...

Jegyzet

1 Harc a fényért címmel elhangzott 1943. júl. 24-én, 18.15-kor, a Budapest I-es csatornán. A műsor alcíme: Szabó Lőrinc verseiből ad elő. Utoljára kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp., 2008, 227.

 

Vers és valóság

Ezt azonban tudom. A Volkmann utca páratlan számú oldalán mentem Budagyöngye felől haza, eső után. Az aszfalton tócsák gyűltek össze, az ég hamar kiderült, és a fenti gyors kékségek gyönyörűen tükröződtek bennük. Tehát mintegy lefelé láttam föl az égre; más szóval: mintha a kilyukadt földön láttam volna keresztül. Rendkívül meglepett ez a gyors, látási izgalom. Minden világos, ellenkező tudás ellenére ezek a kis tócsák a föld antipólusát nyitották ki a szemem elé. A szerkesztőségben érdemtelenül részletesen magyaráztam a dolgot a kollégáknak, de megbuktam az üggyel, úgyhogy elhallgattam, és verset írtam erről a szamárságról. Így aztán rögtön tetszett nekik!