Dokumentumok


1. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/35. 1 fol.
Szövege megegyezik az Új Idők-közléssel, de eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 4. sorban: a „föld” szó így, kis betűvel; 22. sorban „mutogatni” helyett még „megmutatni”.


2. Új idők, 1939. 39. (szept. 24.) 422. p.
Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől; ld. az 1. dokumentumot.


3. Az 1940-es Válogatott verseinek korrektúrája.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/3. 88. fol. r–v.
Szövege megegyezik az Új Idők-közléssel, de eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.


4. Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. kiadása, Budapest, 1940, 175–176. p. Szövege megegyezik az Új Idők-közléssel, de eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.

5. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 569–570. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


6. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 569–570. p.

7. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 326–327. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.