Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Az egész vers idézőjelbe van téve. Nagyon furcsa kísérlet: egy prózai mű verses előadása! Úgy rémlik, Stefan George csinált valami hasonlót; és Goethe először prózában vetette papírra az Iphigeniát. Én a prózámat ógörögből vettem, Alkiphrónból, 1 ahogy a második kiadás alcímként jelzi is. 2 A vers különben olyan híven követi a hetéra levelének szövegét, mintha fordítás volna.