Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1933. nov. 26. (269. sz.) 38. p.
Petale hetéra levele Simalionhoz címmel, Alkiphron görög író prózájából magyar versre írta Szabó Lőrinc alcímmel. Szövege lényegesen eltér a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölt szövegtől. Ld. a 2. dokumentumot.


2. A Pesti Napló-közlés újságkivágata autográf javításokkal.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/255. 2 fol.
Külön lapra ragasztva; javítva a Pesti Napló-közlés szedési hibáját a címben, ill. a Simalion latinos átírása magyarosra változtatva: „Petale hetéra levele Szimalionhoz”; az alcím a szerzőségi közléssel törölve; javítások: 3. sorban: „Ezzel ellátsz” helyett Bőgni, azt tudsz”; 4. sorban: „barátom” helyett „fiacskám”; 8. sorban: „szánalmas” helyett „nyavalyás”; 9. sorban: „Már esztendeje lesz” helyett „Itt-ott esztendeje”; 10. sor, „de kutyáúl is megy a sorsom érte.” törölve, helyette: „ de mondhatom, meg is adtam az árát.”; 13. sorban: „mirrhának” helyett „hennának”; 16. sorban: „Tovább is” helyett „Te őrült,”; 17. sorban: „vigan” helyett „tovább”; 19. sorban: „gyönyörüen itt vesznék” helyett „felakaszthatnám magam”; 27. sorban: „volna, mint” helyett „mint a könny!...”; 28. sorban: „a könny...!” helyett „Na de hát”; 33. sorban: „Ha hozol valamit, jőjj” helyett „Ha van, amit hozz, siess”; 34. sor, „ha nem, te maradsz hoppon, és nem én!” helyett „ha nincs, zokogj, de ne az én fülembe!” Szövege az ékezethasználati különbségeken túl, megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölt szöveggel. Az újságkivágaton végzett autográf javítások feltehetően a kötet nyomdai kéziratához készültek.


3. A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/197. 67–68. fol.


4. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 78–79. p.

5. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 503–504. p.
Alkiphron prózából alcímmel; javítva „prózájából”


6. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 503–504. p.
Alkiphron prózájából alcímmel.