Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

1933-ban írtam, azt hiszem, közvetlenül húsvét előtt, egy kávéházban, amely a Margit híd budai hídfőjénél állott, a mai Gül Babával szemben, a Sztambulban. 1 Szó sincs róla, hogy a költemény, amely a kötetnek is a címét adta, polgári megalkuvást pártolna. Olyan polgárság nincs, amelyik ezt vállalná; egyszerűen 33 évnyi fejlődésem és mintegy 15 évnyi tapasztalatom sűrítése okádtatta ki belőlem ezt az undort. A „minden dolgok apja valóban a háború”: nyílt célzás a Hérakleitosz-féle mondásra. 2 Csak egy új nemzedékben, a fiatalokban, a még gyermekekben bírtam elképzelni egy jobb világot. Az utolsó rövid sor egy szótaggal több a kelleténél, de hát ez nem hiba, hiszen a két emelkedő ütem változatlanul két emelkedő ütem, mégpedig egy jambus és egy anapesztus.

Jegyzetek

1 1900-ban nyitotta meg Margit park néven a Margit-híd budai hídfőjénél kávéházát Kucsera Mihály. Öt év múltán átadta Heszmann Károlynak, majd ötször is tulajdonosváltás történik, közben a kávéház neve Margithíd, majd Margit is lesz. Végül 1931-ben kerül az Ottó kávéscsalád tulajdonába, és Ottó Dezső átkereszteli: Sztambul lesz belőle. (Nyilván egy akkori elképzelést figyelve, amely a közeli Gül Baba türbére alapozva közép-európai mozlim központot tervezett a környékre.) Ez a név maradt meg egészen az államosításig, és ez volt a kávéház fénykora. Törzshelye lett – a tabáni bontásnak áldozatul esett Döbrentei téri kávéház után – a költő Palágyi Lajosnak, de látogatta a közelben lakó Móricz Zsigmond is. Forrás: http://egykor.hu/budapest-ii--kerulet/margit-park-sztambul-kavehaz/3790

2 „…tudni kell, hogy a háború közös, és Diké Eris és minden viszályban és ínségben keletkezik. A háború mindenek atyja és mindenek királya.” (A Stemma műhelyében Kerényi Károly vezetésével készült fordítás: Hérakleitosz vagy a természetről, Helikon, Bp., é. n., 33.) Diké a görög mitológiában az igazságosság istennője, Erisz pedig a viszály megszemélyesítője. Az egyetemes létben minden harc, és az igazság maga is a viszályból ered, mivel mindennek mozgatója a hiány.