Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Megint az idő múlásának siratása, buddhizmus és élettapasztalat. „Vérrel és szívvel mérem, mi mit ér.” A szerkesztőség gyötrelmei nincsenek kimondva benne. A végén a tékozló fiú egy későbbi (?) költeményemre mutat, 1 amelyből – bár decensen az is elhallgatja a közvetlen valóságot – kiderül, hogy a tékozló fiú vagy Istenhez vágyik vissza, vagy a Babitscsal történt régi szakítást sínyli magában.

Jegyzetek

1 A kérdőjel jogos: a vers eredetileg ugyanis korábbi (megj. Apámnál címmel, Pesti Napló 1928. febr. 5.), de csak a Régen és Most ciklusba illeszti be A tékozló fiú csalódása címmel. A kötetben közölt Tragédia c. vers eredeti címe szintén Tékozló fiú.