Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/128. 6 fol.
Fogalmazvány; ceruzával írt oldalak jegyzettömb papíron; minden versszak külön oldalon; 1. f. r. cím alatt aláírás; 6. f. v.-n a cím kézírással. Javítások: 10–11. sorban szórendi változtatások; 17. sorban: „Az idő” helyett „Minden perc”; 19. sorban: „rámszól” helyett „mondja”; 19. sorban: „magadból” helyett „napodból”; 3. f. r. alján a 24. sorban olvasható „a futó percek” kifejezés áthúzott variánsa: „a múló percek”; 31. sor: „Sirva kérdezem mindennek az árát:” helyett az oldal alján: „Ha elérem is ezt-azt, sírva kérdem:”; 33. sorban: „hogy mit érek” helyett „mi mit ér”; 37. sorban átírt szó: „társaság?”, sűrűn átsatírozott rész felett: „Saját munkámra is”; 38. sorban: „magamra pedig jut” [?] helyett „alig jut az időmből”. Szövege megegyezik a Pesti Naplóban, az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


2. Pesti Napló, 1936. jan. 26. (21. sz.) 33. p.

3. Az 1936-os Athenaeum-kiadás nyomdai kézirata, 129–130. fol.
Magántulajdon.
Lapokra ragasztva a Pesti Napló-közlés kivágatai; jobb felső sarokban kézírásos lapszámozás: 132, 133; cím alatt a szerzőségi közlés áthúzva; 132. r. tetején a Pesti Napló-közlés áthúzott datálása.


4. Szabó Lőrinc: Különbéke, Versek, Athenaeum R.-T. kiadása, Budapest, 1936, 179–180. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


5. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 449–450. p.
449. p. tetején a 449–512. old. korrektúrájának összesítése 1943. IV. 28-i keltezéssel Szabó Lőrinc aláírásával.


6. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 449–450. p.