Dokumentumok


1. Szabó Lőrinc Vékesné Korzáti Erzsébetnek írott levele.
MTA KIK Kézirattár Ms 4610/101. 1 fol.
Autográf, a rektó oldalon a vers. Szövege megegyezik egy nyomdahibát kivéve a Pesti Naplóban közölttel, de eltér az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől. Ld. a nyomdai kézirat (3.) leírását.


2. Újságkivágat: Pesti Napló, 1934. szept. 23. (215. sz.) 17. p.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/291. 1 fol.
Jobb felső sarokban a megjelenés kézírásos datálása Szabó Lőrinctől; 8. soban: nyomdahiba korrekciója: „lent” helyett „fent”. Szövege eltér az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől. Ld. a nyomdai kézirat (3.) leírását.


3. Az 1936-os Athenaeum-kiadás nyomdai kézirata, 82. fol.
Magántulajdon.
Lapra ragasztva a Pesti Napló-közlés kivágata autográf javításokkal; jobb felső sarokban kézírásos lapszámozás: 82; cím alatt a szerzőségi közlés áthúzva; kivágat szélén a Pesti Napló-közlés kézírásos datálása áthúzva. Javítások: 5. sorban: „kék fény” helyett „kékség”; 6. sor: „a végtelenbe szétragyog” helyett „eget és földet összefog”; 7. sorban: „megsűrűsödött ég” helyett „hullámzó magasság”; 8. sorban: „lent” helyett „fent”, „repülő” helyett „szárnyrakelt”, „lobog” helyett „suhog”; 9. sorban: „ragyogásban” áthúzva majd visszajavítva; 10. sorban: „suhogó” helyett „csobogó”; 12. sorban: „mely” helyett „amely”, „eddig kisért” helyett „idáig”; 14. sorban: „látja” helyett „érzi”; 15. sor: „meg tud szabadulni magától” helyett „minden gyötrelmét elfelejti”; 16. sorban: „céltalan” helyett „megváltó”; 23–24. sor: „ha isten volna megköszönném, / hogy élek, hogy ember vagyok.” helyett „most megint örülök, hogy élek / s egy kicsit még élni fogok.” Az utolsó 24. sor eltér az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől, a kötetben már a végleges változat: „hogy élek és ember vagyok.”


4. Szabó Lőrinc: Különbéke, Versek, Athenaeum R.-T. kiadása, Budapest, 1936, 117–118. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


5. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 408–409. p.


6. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 408–409. p.