Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Reagálás Az Est-lapokon belüli helyzetemre, Salusinszky Imrére, 1 vagy talán még inkább Földi Mihályra. 2 A végén a visszaiázással én gúnyolni akartam – visszhangként – a parancsnokaimat.

Jegyzetek

1 Salusinszky Imréről ld. a Te meg a világ Húsz óra múlva c. versének kommentárját és annak jegyzetét.

2 Földi Mihályról ld. Szabó Lőrinc kommentárját a Kalibán kötetről és annak jegyzetét.