Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Csepeli emlék a keret, abból az időből, amikor az Erzsike-féle vallomás és robbanás után majdnem elváltunk, azután mégis együtt maradtunk Nagyklárával. 1 Rosenberg Henrik és Márta, a csepeli Őrangyal patika gazdái hívtak meg magukhoz vagy tíz napra, két hétre, az átmeneti időre. 2 Az ő kutyájuk volt a borjúnagy Hektor, a versbeli Heki. Nem értek a kutyákhoz, ettől is féltem. Az igazi tartalomban, melyet a vers másik fele mond el, kimondatlanul valahogy része van – határozottan érzem, bár nem tudnám megmondani, hogy miben – B. G.-hez fűződött eszmei-érzelmi kapcsolatomnak is. 3 Hitler idejében Rosenbergék öngyilkosok lettek. Ettől a férfitól kaptam annak idején a kábítószereim egy részét. Az ostrom után pár hónappal a Semmelweis utcában egy kirakatban nagy megdöbbenésemre egy sírkövet láttam kitéve: Rosenberg Henrik és felesége, Sági Márta. 4 Bementem az idegen boltba érdeklődni, de semmit nem tudtak mondani a halálhíren kívül. Ezt a sírkövet több évvel később váratlanul viszontláttam egy kis temetőben, amikor a világ elől bújva ott jártam.

Jegyzetek

1 1928. július 22-én a Pesti Naplóban megjelent a Köszönöm, hogy szerettelek c. vers, az ebben olvasható „messzi hála” és „messziről súgom csendesen” kitételekről felesége ráismert a Hollandiában üdülő Vékesné Korzáti Erzsébetre; a költő bevallotta kapcsolatukat. A házaspár szeptember 20. és 29. között a Duna és Rajna mentén Kölnig utazott, Vékesné Korzáti Erzsébet – betegségre hivatkozva – nem csatlakozott hozzájuk. Október 26-án éjjel Szabó Lőrincné öngyilkosságot kísérelt meg. A Siesta Szanatóriumban kezeltette Mikes Lajos. Minderről ld. Bizalmas adatok és megjegyzések VI. Erzsike és VII. Nagyklára c. fejezeteit (Szabó Lőrinc: Vers és valóság: Bizalmas adatok és megjegyzések, s. a. r. Lengyel Tóth Krisztina, jegyz. Kiss Katalin, Lengyel Tóth Krisztina, utószó Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp., 2001, 326–355.); Harminchat év: Szabó Lőrinc és felesége levelezése (1921–1944), s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Magvető, Bp., 1989; Huszonöt év: Szabó Lőrinc és Korzáti Erzsébet levelezése, s. a. r., jegyz. Kabdebó Lóránt, Lengyel Tóth Krisztina, Magvető, Bp., 2000.

2 Szabó Lőrinc megszöktette a feleségét a Siesta Szanatóriumból, s élve Rosenbergék segítségével Csepelre a házaspár (Sági Márta és Rosenberg Henrik gyógyszerész) otthonába költöztek. Ez alkalommal 1929. jan. 6-án. dedikálta Sági Mártának A sátán műremekeit, benne a Szövetségesek c. vers utolsó négy sorával. Ld. A sátán műremekei anyagában a Szövetségesek c. vers 5. sz. dokumentumát. Ld. az Útrakészen c. vers (Te meg a világ) kommentárját és annak jegyzetét.

3 Bajor Gizi.

4 Sági Mária (1902–1945) költő. A bp.-i egy.-en szerzett gyógyszerészi oklevelet. Költeményei folyóiratokban jelentek meg, kötetben nincsenek összegyűjtve. Verseit szerkesztőként Szabó Lőrinc a Pandorában közölte. Férjével együtt a náci megszállás idején közös elhatározásból öngyilkosok lettek, hogy a deportálást elkerüljék. Verseit közölte a Babits Mihály által szerk. Új antológia (Bp., 1932). – Irod. Bóka László: Magyar mártír írók antológiája (Bp., 1947); Komlós Aladár: S. M. (Új Idők, 1947.)