Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1933. január 29.
Szövegének eltérései az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 29. sorban: „nem tudta” helyett még „gyerek volt”; 30. sorban: „hogy kifelé mily” helyett még „és lett belőle”; 38. sorban: „egymásra, mi meg” helyett még „s ugatott velünk”; 40. sorban: „a derék, jó” helyett még „az ártatlan”.


2. Az 1936-os Athenaeum-kiadás nyomdai kézirata, 16–17. fol.
Magántulajdon.
Gépirat autográf javításokkal; a 16. f. r. tetején a Pesti Napló-közlés kézírásos datálása és a cím alatt a szerzőségi közlés áthúzva. A gépírás eredeti, korrekciók nélküli szövege megegyezik a Pesti Napló-közléssel. Javítások: 29. sorban: „gyerek volt” helyett „nem tudta”; 30. sorban: „és lett belőle” helyett „hogy kifelé mily”; 38. sorban: „s ugatott velünk” helyett „egymásra, mi meg”. Az átdolgozás szövege megegyezik az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel az utolsó sort kivéve: itt még „a derék, jó” helyett „az ártatlan” olvasható.


3. Szabó Lőrinc: Különbéke, Versek, Athenaeum R.-T. kiadása, Budapest, 1936, 11–26–27. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/134. 2 fol.
Rajta a gépírás hiányosságainak és hibáinak korrekciói idegen kéztől; 1. f. r. jobb felső sarkában Szabó Lőrincné megjegyzése. Szövege ékezethasználati különbségeken túl megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


5. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 352–353 p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


6. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 352–353. p.

7. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 203–204. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.