Magyarázat


„De nemcsak a másikat – kívülről vizsgálva önmagát, elidegenítve belső végtelenétől – a költő önmaga létezését sem tudja értelmezni (A Föld álma; Pesti Napló, 1934. január 6.). Hőse a létezés pillanataitól megfosztott ember, az ember élete elvonatkoztatva és kívülről nézve, tehát megérthetetlenül. Így alkotja meg Szabó Lőrinc az elvont ember képletét is: az ember képe így fest, ha a pillanatok adta esetlegességeket, a külső adatok segítségével róla felvehető „pletykákat” kiküszöböli. A kérdezés és meg nem érthetés mítosza születik meg ezzel, sornyitó a Szabó Lőrinc-i mítoszok között. Ezekben a mítoszokban él tovább a Te meg a világ „kreatív” módszere, mégis erősen módosult megjelenési formában és funkcióban. Ha látszólag el is szakad ezekben Szabó Lőrinc az érzéki adatoktól, és a valóság tükrözéstől, rendszerint adott – főleg keleti: hindu és kínai – történeteket, tehát az irodalomban már feldolgozott, valóságként használható szövegeket alkalmaz. Méghozzá olyan szövegeket, amelyek megfigyeléseket, tapasztalatokat összegeznek, azaz a Föld álma című versben megismert módszert követik. Szabó Lőrinc mítoszai (pszeudo-mítoszoknak is nevezhetjük őket) tehát nem következtetések, hanem egyszerű összegezések, a sok idő-pillanat adta adat általánosított feldolgozásai.”

(Kabdebó Lóránt: Útkeresés és különbéke: Szabó Lőrinc 1929–1944, Szépirodalmi, Bp., 1974, 175–176.)