Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1934. január 6.
Szövege eltér az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől. Ld. a nyomdai kézirat (2.) leírását.


2. Az 1936-os Athenaeum-kiadás nyomdai kézirata, 5. fol.
Magántulajdon.
Lapra ragasztva a Pesti Napló-közlés kivágata autográf javításokkal; jobb felső sarokban lapszámozás: 5; cím alatt a szerzőségi közlés áthúzva; kivágat szélén a Pesti Napló-közlés kézírásos datálása áthúzva; bal lapszéli megjegyzés, a 7. versszakra vonatkozólag ismeretlen kézírással: „innen”; az utolsó két sor lemaradt a lapnak köttetés miatti körülvágásából. Javítások: 31–32. sor: „de mást nem értettem szavából, / csak egy kérdést, azt, hogy: – Vagyok?” áthúzva, helyette „– Vagyok? – kérdezte gyanakodva, / – mondd, Isten, csakugyan vagyok?”; 37. sorban: „Soha! Jaj soha! – mondta” áthúzva, helyette „– Mi volt ez? – sóhajtotta”. A javított szöveg megegyezik az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Szabó Lőrinc: Különbéke, Versek, Athenaeum R.-T. kiadása, Budapest, 1936, 9–10. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 342–344 p.


5. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 342–344. p.