Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1928. jan. 15. (12. sz.) 11. p.
Jó volna bűnösnek lenni utoljára címmel. Szövegének eltérései az 1932-es Pantheon-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 3. sor: „pénzem nincs, időm nincs”; 7. sor: „Én már rá nem érek”; 15. sorban: „határán” helyett még „küszöbén”; 17. sor: „tán elvisznek talán”; 4–7. versszak a Pesti Napló-közlés szerint:

„Ha beléd botolnak,
hálás leszek érte,
nagyon hideg az út
föl a tiszta égbe,
s lesz-e olyan jó, mint
tested édessége?

Megtisztulok lassan
anyám imájára,
jaj, a tisztaságnak
szomorú az ára,
jó volna bűnösnek
lenni utoljára.

Sírva búcsuzom
én a szerelemtől,
akarom s nem is
engedni kezemből:
utolsó szerelmem
kedvedre teszem föl.

Kezdek öltözködni
jégbe, hófehérbe,
itt dobog a szívem,
kérve s mit se kérve
de Istennel kell már
versenyezned érte.”


2. Az 1932-es Pantheon-kiadás nyomdai kézirata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/97. 1 fol.
Két ország határán címmel. Gépirat autográf javításokkal; a jobb felső sarokban a számozás: 38/a. Javítások: 3. sorban: „megfagyott” helyett „kevés már”; 41. sorban: „teszel is” helyett „választasz”; a gépírás hibáinak, hiányosságainak korrekciói. Szövegének eltérése – ékezethasználati különbségeken túl – az 1932-es Pantheon-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 11. sor: „ha te is lemondasz”.


3. Szabó Lőrinc: Te meg a világ, Versek, Pantheon-kiadás, Budapest, 1932, 97–98. p.
Két ország határán címmel. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 299–300. p.


5. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 299–300. p.