Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Egyik kedves versem. Már nagyon régóta mindegyik darabja a kötetnek a Pesti Naplóban jelent meg vasárnaponként. 1

Jegyzetek

1 A Személytelen c. (Ardsuna, 1938, Régen és Most ciklusban) verssel kapcsolatban megjegyzi a Vers és valóság kommentárjában: „Valami eszmei vagy talán szerkezeti párhuzamot érzek ebben és a Hazám című versben.” (Szabó Lőrinc: Vers és valóság: Bizalmas adatok és megjegyzések, s. a. r. Lengyel Tóth Krisztina, jegyz. Kiss Katalin, Lengyel Tóth Krisztina, utószó Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp., 2001, 132.) A verset az 1932-es Pantheon-kiadásban Szántó Rudolfnak dedikálta. Szántó Rudolf (1900–1943); munkaszolgálatban elpusztult kritikus, publicista, Az Est-lapok munkatársa. Kritikát közölt A sátán műremekeiről (Pesti Napló 1926. dec. 17) és a Te meg a világról (Pesti Napló 1933. jan. 22.).