Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Nagyon szeretem, kemény, rideg és csupa fájdalom. Itt királynak érzi magát a nyomorult rab. A méltóztatik szó versbeli használatával tudatosan utánozni akartam Baudelaire egyik kifejezését: „ne daignait rien voir”. (A Don Juan aux Enfers-ben van.) 1 Ezt a visszautasító néma és passzív fenséget akartam versben használhatóvá tenni magyarul is. „Az a másik bolond”, akit végül megállani felszólítok, nyilván nem kétes, hogy a szívem.

Jegyzetek

1 A kommentár gépiratán hibásan „daigner”-ként szerepel a kifejezés egyik szava, melynek jelentése: méltóztatik, kegyeskedik. A Don Juan aux Enfer a Les fleurs du mal, A romlás virágai darabja, magyarul Don Juan a Pokolban, Tóth Árpád fordításában az idézet: „mást meg se látva már.”