Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/50. 6 fol.
A 1. f. r., 2. f. r. tetején átsatírozott címvariáns: Kint és bent; 1. f. r.-n a végleges cím; 6. f. v.-n Szabó Lőrincné megjegyzése. Szövege eltérése a Pesti Napló-közléstől: 26. sor a kéziratban: „megy tőrökön és törvényeken át”. Javítások: 5. sorban: „itt” helyett „kint”; 9. sorban: „nem volna” helyett ideje volna”; 18. sorban: átsatírozott szó, felette „utam”; 31. sorban: „testvérek” helyett „lelkem”; 45. sorban: többszörösen áthúzott szó, felette „mélyre”; 49. sorban: „buggyanó” helyett „könnyeink”; 51. sorban: „vissza” helyett „csak”; 52. sorban: „csak bent” helyett „ott”; 53. sor áthúzva: „Minket többé nem érdekel”, helyette „Nekünk többé semmit sem ad,”; 55. sor felett áthúzott sor: „Ami kint vár, már nem érdekel”; 55. sorban: „osztozni” helyett „alkudni ha”; 59. sorban: „mese is” helyett „még lehet”; 60. sorban: „a tenger” helyett „az Egynek”.

2.
Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4610/2. 6 fol.
Vékes Ödönné Korzáti Erzsébet hagyatékában. A cím alatt szerzőmegjelölés; az egyes lapok számozva; 6. f. v.-n Vékesné Korzáti Erzsébet megjegyzése: „1934 III. 22-én kaptam.” Egyetlen javítás a 3. sorban: „testiállapot” helyett „idegállapot; ezen a javításon kívül szövege megegyezik a Pesti Naplóban közölttel, de eltér az 1932-es Pantheon-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől. Ld. a nyomdai kézirat (3.) leírását. A kézirat feltehetően a hírlapi közlés számára készült tisztázat, melyre utólag került rá az említett korrekció.


3. Pesti Napló, 1931. márc. 15. (61. sz.) 41. p.
Szövege eltér az 1932-es Pantheon-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől. Ld. a nyomdai kézirat (3.) leírását.


4. Széphalom, 1931. 5–6. sz. (máj.–jún.) 97–98. p.
Szövege megegyezik a Pesti Naplóban közölttel.


5. Az 1932-es Pantheon-kiadás nyomdai kézirata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/74. 1 fol.
Újságkivágat autográf javításokkal, jobb oldalon felül a számozás: 24; az átdolgozott 12–14. sor gépiratának kivágata ráragasztva; szerzőmegjelölés áthúzva. Javítások: 3. sorban: „testi” helyett „ideg”; 12–13. sor a Pesti Napló-közlésben: „Mire várjak még tovább, okot / s célt lesve kíváncsian?” átdolgozva: „Mire várjak még tovább, a jövőt / lesve alázatosan?; 18. sorban: „vár-e utam közepén” helyett „közelít-e felém”; 41. sor végén vessző; 42. sorban: „és” helyett „nincs”; 46. sorban: „kísért” helyett „rémlik”; 50. sorban: „sós ízén” helyett „savában”; 51. sorban törölve: „magány”; a felkiáltójel helyett vessző, beszúrva: „vissza!” A javított szöveg megegyezik az 1932-es Pantheon-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


6. Szabó Lőrinc: Te meg a világ, Versek, Pantheon-kiadás, Budapest, 1932, 55–57. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


7. Korrektúralapok az 1934-es Válogatott Versei nyomdai kéziratának („A kis anthológia versanyaga”) kötegéből.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/2. 73–75. fol.


8. Szabó Lőrinc Válogatott Versei, Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934 [Uj Irók 8.], 52–54. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


9. Szabó Lőrinc Válogatott Versei, Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934 [Uj Irók 8.], 52–54. p. Szerzői példány.
Magántulajdon.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


10.Az 1940-es Válogatott verseinek nyomdai kézirata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/1. fol. 26v.–27v.
Az 1934-es Válogatott versei kötetének kitépett lapja, rajta számozás ceruzás kézírással.


11. Az 1940-es Válogatott verseinek korrektúrája.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/3. 38. fol. r–39. fol. r.


12. Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. kiadása, Budapest, 1940, 75–77. p.

13. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 273–275. p.
274. p.-n versszaktagolási korrektúrajel hibás szedés miatt.


14. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 273–275. p.

15. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 164–166. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.