Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1923. aug. 23. (188. sz.) 6. p.
Szövege megegyezik, két eltérő ékezetet nem számítva az 1923-as Athenaeum-kiadásban közölttel.


2. Az 1923-as Athenaeum-kiadás nyomdai kézirata.
Magántulajdon, 51. fol.
A lapon a Pesti Napló-közlés kivágata felragasztva, szerzőmegjelölés áthúzva.


3. Szabó Lőrinc: Kalibán! Versek, az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása, Budapest, 1923, 64–65. p.

4. Szabó Lőrinc: Kalibán! Versek, az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása, Budapest, 1923, 64–65. p. Szerzői példány.
Magántulajdon.
Az oldal tetején Szabó Lőrinc kézírásos megjegyzése: „Átírva, igy lediktálni a javításokkal!”. Kézírásos javítások: 1. versszak 2. sora átírva: „Száz év, de tán kétzer óta”; 3. sora áthúzva, helyette „őrült, mocskos, aljas világ ez,”; 2. versszak 1. sorában betoldások, áthúzások – az átdolgozott sor: „Kenyér s jog helyett a szegényt”; 2. sorában betoldás, áthúzások – az átdolgozott sor: csitítja karddal s üres éggel”; 3. sorában: betoldás, áthúzások – az átdolgozott sor: „és cinkos lelkiismeretét”; 4. sor áthúzva, helyette: „avatag és modern mesékkel,”; 3. versszak 1. sorában betoldások, áthúzások – az átdolgozott sor: „száz év, de már kétezer óta”; sorában betoldások, áthúzások – az átdolgozott sor: „hány szent vágy halt meg gaz szivében!”; 3. sorában törölt gondolatjel; 4. sorában: „majd magára” áthúzva, helyette „bukására”; 4. versszak 3. sorában: „szíve” áthúzva, helyette „hite”; 7. versszak 1. sorában: „mennyi tiszta szerelmét” áthúzva, helyette „égi szerelmét a földi”; 2. sorában: „tetté acélozza” áthúzva, helyette „szükséghez szabja ama”; 8., utolsó versszak 1. sorában: „keresztény” áthúzva, helyette „boldogtalan”; 2. sorában betoldások, áthúzások, az átdolgozott sor: „túléled a harcok végét,”.


5. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTAKK Ms 4653/4. 77–78. p.
Korrektúrajelzések.


6. Szabó Lőrinc Összes versei, Uj Idők Irodalmi Intézet R.T. (Singer és Wolfner), Budapest, 1944, 77–78. p.
Az 1923-as Athenaeum-kiadás szerzői példányában átdolgozott szöveggel megegyezik.