Korábbi változat (1923)
Átkozd meg a várost és menekűlj!

A ház, a ház, ahol ti laktok,
       nem palota;
én tudom: a ház, ahol ti laktok,
       nagy kőkoponya!

Kőkoponya, egy óriásé!
       Halott üreg, –
azért olyan szomoru benne
       a lelketek.

Ez a ház fej volt valaha,
       ez a fekete váz;
élt, látott, ítélt és kiszáradt.
       – Azóta ház.

Megölte, megnyúzta az idő
       e csúf koponyát;
nézd, csontjai hogy fehérlenek
       a malteron át!

A ház, a ház, ahol ti laktok,
       nem palota;
a halott szörny szemüregéből
       villog ki ablaka!

A kapu a száj, a fekete száj,
       ahogy megmerevedett,
Ez a száj habzsolja s köpi vissza
       az embereket.

Én nem tudom, mért laktok itt…
       Tekervény-folyosók – –
Én nem tudom, hogy eshetik itt jól
       a pihenés meg a csók.

Fuj! itt aludni, szeretni!… Segíts,
       szabadíts meg, ó Uram!
A régi gondolat jár ide vissza,
       éjféli léghuzam.

A halott… Ó, nem csoda, hogy gonosz
       a városok embere mind:
féregként nyüzsögnek a halottban
       és érzik a régi kínt,

érzik a régi életet,
       a pénzt és a nyomort,
családok titkát, civakodást,
       a bűnt, az alkoholt,

gyilkos kését, járványt, dühös
       párzások kínjait,
a fölgyűlt szenvedést, amely
       mindent lealjasít,

kanálissá szikkadt erek
       körútját, összenőtt
inaikat, érdekeket, – az egész
       kavargó agyvelőt!

– Jaj, borzalmas a város, a ház,
       a nagy rovar-tanya;
a hemzsegő élet, ez a sok
       vigyorgó csontpalota!

Jaj, a halott börtön-feje!
       Véres fejek üregei! –
Átkozd meg a várost és menekülj,
       menekülj a szabadba, ki,

menekülj a hegyekbe, mezőkre, s ott
       a kék mennybolt alatt
mikor kimosta lelkedből a bűnt
       a kristály hegyipatak –:

nézz vissza s a porba hullva mondj
       vezeklő hálaimát,
mig az ég csákányai szétverik
       e sok-sok kőkoponyát!