Verseskönyvei, verseskönyveinek korrektúrái, nyomdai kéziratai:

   » Föld, erdő, isten, Szabó Lőrinc versei, Kner Izidor, Gyoma, 1922
   » Föld, erdő, isten, nyomdai kézirat. Magántulajdon
   » Föld, erdő, isten, az 1922-es Kner kiadás kefelevonata. Magántulajdon
   » Föld, erdő, isten, Szabó Lőrinc versei, Kner Izidor, Gyoma, 1922. Szerzői példány. Az oldalakon Szabó Lőrinc autográf javításai és kiegészítései
   » Kalibán, Athenaeum, Budapest, 1923
   » Kalibán, nyomdai kézirat. Magántulajdon
   » Kalibán, Athenaeum, Budapest, 1923. Szerzői példány. Az oldalakon Szabó Lőrinc autográf javításai és kiegészítései
   » Fény, fény, fény, Kultura R.-T., Budapest, 1926
   » Fény, fény, fény, nyomdai kézirat. Magántulajdon
   » Fény, fény, fény, Kultura R.-T., Budapest, 1926. Szerzői példány. Az egyes oldalakon Szabó Lőrincnek versei keletkezésével kapcsolatos autográf megjegyzései. Magántulajdon
   » A sátán műremekei, Pandora, Budapest, 1926
   » A sátán műremekei, nyomdai kézirat. Magántulajdon
   » Te meg a világ, Pantheon, Budapest, 1932
   » Te meg a világ, nyomdai kézirat
   » Csinnadratta, Janovits István illusztrációival, Athenaeum, Budapest, 1933
   » Szabó Lőrinc Válogatott Versei (1934), nyomdai kézirat. MTAK Kézirattár Ms 4653/2.
   » Szabó Lőrinc Válogatott Versei, Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934 [Uj Irók 8.].
   » Szabó Lőrinc Válogatott Versei, Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934 [Uj Irók 8.]. Szerzői példány. Magántulajdon. Egyes oldalakon Szabó Lőrinc bejegyzései
   » Különbéke, Athenaeum, Budapest, 1936
   » Különbéke, nyomdai kézirat. Magántulajdon
   » Reggeltől estig: Egy repülőutazás emléke, Molnár C. Pál illusztrációival, Magyar Bibliofilek Szövetsége, 1937
   » Harc az ünnepért, Bartha Miklós Társaság, Kecskemét 1938
   » Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner, Budapest, 1940
   » Szabó Lőrinc Válogatott Versei (1940), nyomdai kézirat. MTAK Kézirattár Ms 4653/1.
   » Szabó Lőrinc Válogatott Versei (1940) korrektúrája. MTAK Kézirattár Ms 4653/3.
   » Tizenkét vers – Tizenkét rajz, Szalay Lajossal közösen, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet, 1943
   » Szabó Lőrinc Összes versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R.T., Budapest, 1943
   » Szabó Lőrinc Összes versei 1943-as kiadásának kefelevonata, MTAK Kézirattár Ms 4653/4. Töredék. Hiányzik az 1-13, 110, 116-128, 134, 145-208, 598-695. p.
   » Tücsökzene: Rajzok egy élet tájairól, Magyar Élet, Budapest, 1947
   » Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Illyés Gyula bevezetőjével, Magvető, Budapest, 1956
   » A huszonhatodik év: Lírai rekviem százhúsz szonettben, Magvető, Budapest, 1957
   » A huszonhatodik év gépiratos példánya Szabó Lőrinc autográf javításaival, bejegyzéseivel. Magántulajdon
   » Tücsökzene: Rajzok egy élet tájairól, Szépirodalmi, Budapest, 1957