Szabó Lőrinc Válogatott versei (1940) korrektúrája. MTAK Kézirattár Ms 4653/3.
128.