Szabó Lőrinc Válogatott Versei (1940), nyomdai kézirat. MTAK Kézirattár Ms 4653/1.
89.