Különbéke c. kötet nyomdai kézirata. Magántulajdon
2.