Recenziók, kritikák

Szabó Zoltán: Irodalmi krónika = Magyar Nemzet, 1943. jún. 2., 9. 1
Szvatkó Pál = Magyarország, 1943. jún. 5. (Esti lap), 3. 1
Féja Géza = Híd, 1943. jún. 15., 14. [Kötetben: Féja Géza: Nagy vállalkozások kora: A magyar irodalom története 1867-től napjainkig, Magyar Élet, Bp. 1943, 366–371.] 1
Laczkó Géza = Pest, 1943. júl. 3., 5. 1
[N. n.] = Új Magyarság, 1943. júl. 18., 8. 1
Gönczy Gábor = Erdélyi Helikon, 1943. 722–727. 1 2 3 4 5 6
Szegi Pál = Magyar Csillag, 1943. II. 57–65. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Szentkuthy Miklós = Magyar Csillag, 1943. II. 66–67. [Kötetben: Szentkuthy Miklós: Múzsák testamentuma, Magvető, Bp. 1985, 28–41.] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Arató András = Magyar Nemzet, 1943. nov. 25., 8. 1
Vass László = Magyarország, 1943. dec. 25. (Reggeli lap), 5. 1
Gönczy Gábor = Protestáns Szemle, 1944. 2. 48–51. 1 2 3 4
Nagy Miklós = Magyar Kultúra, 1944. I. 124. 1

Katonaversekről

[N. n.]: Szabó Lőrinc katonaversei a Magyarországban = Magyarország, 1940. nov. 9. (Esti lap), 8. 1
(t. gy.): Mit érdemelt volna a magyar katona: Szabó Lőrinc verseiről = Szózat, 1940. nov. 18., 8. 1
[N. n.]: Nemzetvédelmi jegyzetek: „Katonaversek” = Magyar Katonaújság, 1940. nov. 23., 6. 1
Szabó Lőrinc: Levél a „Katonaversek”-ről (Gáborjáni Szabó Lőrinc aláírással) és a szerkesztőség válasza = Magyar Katonaújság, 1940. nov. 30., 6. 1 1