Dokumentumok


1. Új Idők, 1941. 13. sz. (márc. 30.) 363 p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel; 39. és 40. sor között még itt versszaktörés.


2. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 668–669. p.

3. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 373–375. p.
Az itt közölt szöveg megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.