Dokumentumok


1. Szabó Lőrinc jegyzetfüzete.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/282. 9. fol. r.
A vershez készített jegyzet, más feljegyzésekkel együtt:
„Varjú károg a ködben láthatatlan”; mellette az oldalszélen áthúzott cím.


2. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/184. 1 fol.
Másodpéldány; jobb felső sarokban piros postai irónnal számozás: 43, utalva arra, hogy a lap a kötet nyomdai kéziratának része lehetett. Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Pesti Napló, 1937. dec. 19. (288. sz.) 19. p.
Két kis vers gyűjtőcím alatt a Válasz c. verssel együtt. Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Szabadság (Cleveland), 1937. ?, 5. p.
A Pesti Napló-megjelenés utánközlése.


5. A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/197. 120. fol.


6. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 145. p.

7. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 543. p.


8. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 543. p.

9. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 312. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.