Dokumentumok

Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/183. 1 fol.
Másodpéldány; dedikáció nélkül; cím alatt szerzőségi közlés; az oldal tetején piros postai irónnal számozás: 43, utalva arra, hogy a lap a kötet nyomdai kéziratának része lehetett; jobb felső sarokban a Pesti Napló-megjelenés Szabó Lőrincné általi datálása. Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.