Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/14. 1 fol.
Jegyzettömblapon ceruzával írt és javított sorok; hátoldalon Szabó Lőrincné megjegyzése. Szövegének eltérései a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 1. sorban: „őszi napban” helyett még „arany őszben”; 2. sorban: „isteni öröklét” helyett még „örökkévalóság”; 7. sorban: „szakad a lomb a fákról” helyett még „könny szalad a szemembe”; 8. sor, „végtelen vagy, utam a sír felé visz.” helyett még „most érzem csak mi a veszteségem.”; 10. sor, „nincs irgalom sehol a földieknek:” helyett még „gyűlöllek és borzadok a haláltól”; 12. sorban: „irtózatos” helyett még „gyülöletes”.


2. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/152. 1 fol.
Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén írva; cím alatt szerzőségi közlés, jobb felső sarokban piros postai irónnal számozás: 43, utalva arra, hogy a lap a kötet nyomdai kéziratának része lehetett; lap alján javított autográf datálás 1930-ról 1932-re. Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 142. p.

4. Az 1940-es Válogatott verseinek nyomdai kézirata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/1. 61–63. fol.
A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonatának megfelelő oldalai, az Ms 4650/197. sz. alatti tételből Szabó Lőrinc által kiemelve.


5. Az 1940-es Válogatott verseinek korrektúrája.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/3. 79. f. r.


6. Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. kiadása, Budapest, 1940, 157. p.

7. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 541–542. p.


8. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 541–542. p.

9. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 310. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.