Dokumentumok


1. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/196. 2 fol.
Másodpéldány; 1. f. r.-n autográf címadás, alatta szerzőségi közlés; oldalszélen és 2. f. v.-n Szabó Lőrincné megjegyzése. Szövegének eltérése a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 12. sorban: „hideg” helyett még „bolond”.


2. Pesti Napló, 1937. ápr. 18. (87. sz.) 9. p.
Szövege megegyezik a gépiratéval.


3. Szabadság (Cleveland), 1937. ?
A Pesti Napló-megjelenés utánközlése.


4. A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/197. 110–111. fol.
Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


5. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 130–131. p.

6. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 535–536. p.


7. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 535–536. p.