Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/110. 1 fol.
Az utolsó verszak variáns fogalmazványa lapon jegyzettömblapon:
„Óh biztonság!... S eszembe jut a pénz.
– Az teszi – mondom – a pénz az egész!
A pénz!... S egy hang gunyosan fölnevet:
– Megint rágalmazod az életet? –
Nem, nem!... Vagy... mégis? Mily szem lát belém?
De már megingott
Inog a remény
Pfuj, de komplikált koldus vagyok én!”


2. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/111. 3 fol.
Számozott jegyzettömlapokon; 1. f. r.-n az eredeti cím „Téli páncél” áthúzva ceruzával, s mellé írva a végleges cím: „Tél”; a cím alatt szerzőségi közlés; jobb felső sarokban a vers közlésének datálása Szabó Lőrincnétől. Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/179. 2. fol.
Másodpéldány; 2. f. v.-n Szabó Lőrincné megjegyzése. Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Az Est, 1937. jan. 10. (7. sz.) 8. p.
Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


5. Újságkivágat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/287. 1 fol.
Az Est-megjelenés kivágata külön lapra ragasztva, jobb felső sarokban piros postai irónnal számozás: 36. Feltehetően a kötet nyomdai kéziratának része lehetett.


6. A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/197. 108–109. fol.


7. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 128–129. p.

8. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 533–534. p.


9. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 533–534. p.

10.
Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 306–307. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.