Dokumentumok


1. Szabó Lőrinc jegyzetfüzete.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/282. 9. fol. r.
A vershez készített áthúzott autográf jegyzet, más feljegyzésekkel együtt:
Urak, a ti véretek kevés”.


2. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/155. 4 fol.
Magyarország vezéreihez címmel, A Nemzeti Színház százéves jubileumára alcímmel; az oldalak jobb felső sarkában számozás; szövegének eltérései a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: „az idő s a szellem” helyett még „a szellem s az idő”; 33. sorban még „földöntúli ország” – így, kis betűvel; a 35–36. sor, „a múlandó lét benned tartamot kap / és szellemmé és öröklétbe nő;” helyett még „a fizikai lét átszellemülve / a perc fölött benned tartamba nő”; 43–47. sor:
„Őket lássátok, urak és vezérek,
a mindenből kirekesztetteket,
a milliókat, – ha durvák, ha barmok,
ha ördögök is: nélkülük ez a
mai ünnep s a szellem s a jövendő”;
49. sorban: „Urak és hősök” helyett még „Hazám urai”; 59. sorban: „adj erőt” helyett még „kényszeríts”; 64. sorban: szinház – így, kis betűvel; a szövegben nincs kiemelés.


3. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/195. 4 fol.
Másodpéldány; 1. f. r.-n az eredeti cím autográf korrekciója: „Az örök Magyarország vezéreihez”; 4. f. v.-n Szabó Lőrincné megjegyzése; autográf javítások: 1. sorban: „meg” törölve; 35–36. sor, „a csupasz testi lét átszellemülve / a perc fölött benned tartamba nő;” helyett „a múlandó lét benned tartamot kap / és szellemmé és öröklétbe nő;”; szövegének eltérései a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 33. sorban még „földöntúli ország” – így, kis betűvel; 43–46. sor:
„Őket lássátok, urak és vezérek,
a mindenből kirekesztetteket,
a milliókat, – ha durvák, ha barmok,
ha ördögök is: nélkülük ez a”;
49. sorban: „Urak és hősök” helyett még „Hazám urai”; 64. sorban: szinház – így, kis betűvel; a szövegben nincs kiemelés.


4. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2271/302. 1 fol.
Jegyzettömblapon jegyzetek a 6. és a 7. versszakhoz; a 43–46. és a 49. sor végleges szövege.


5. Az Est, 1937. okt. 26. (243. sz.) 2. p.
Központozásbeli és ékezethasználati különbségeken túl szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


6. Szabadság (Cleveland), 1937. nov. 18. (46. évf., 321. sz.) 1. p.
Az Est-megjelenés utánközlése.

7. A százéves Nemzeti Színház: Az 1937/38-as centenáris év emlékalbuma, Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest, 1938, 54.
A megjelent szöveg ékezethasználati különbségeken túli eltérései az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 35. sorban: „tartamot” kiemelés nélkül; 55. sorban: „mire!" kiemelés nélkül; 60. sorban: „egész” kiemelés nélkül.

8. A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/197. 99–101. fol.
99. f. tetején szedési utasítás.


9. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 119–121. p.
A szövegben nincs kiemelés.


10. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 527–529. p.
Kiemeléssel a „tartamot”, „mire”, „egész” szavak.


11. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 527–529. p.