Dokumentumok


1. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/175. 2 fol.
Másodpéldány; cím alatt szerzőségi közlés; gépírás hiányosságainak javítása tollal; 2 f. r. tetején Szabó Lőrincné megjegyzései. Az ékezethasználati és központozásbeli különbségeken túl szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


2. Az Est, 1937. jún. 13. (132. sz.) 8. p.
Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Magyar Élet, 1938. (3. évf.) 4. sz. (ápr.) 5. p.
Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Újságkivágat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/132. 1 fol.
Az Est-megjelenés külön lapra ragasztva; oldal tetején a megjelenés datálása Szabó Lőrincnétől; jobb felső sarokban piros postai irónnal a számozás: 32; feltehetően a kötet nyomdai kézirat része lehetett.


5. A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/197. 97–98. fol.
97. f.-n a Féja Gézának szóló dedikáció törölve.


6. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 117–118. p.
Féja Gézának szóló dedikációval.

7. Magvető: Móricz Zsigmond gyűjteménye: A magyar irodalom élő könyve, összegyűjtötte Móricz Zsigmond, Kelet Népe kiadása, 1940, 268–271. p.
A rabszolga c. verssel együtt. Immár dedikáció nélkül; szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


8. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 526–527. p.
Dedikáció nélkül.


9. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 526–527. p.
Dedikáció nélkül.


10. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 304–305. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.